Consult Gruppen

Hvorfor velge oss?

Kompetanse

Vi vektlegger at våre ansatte skal ha den beste kompetansen for å gjennomføre våre kunders byggeprosjekter. Vi vil jobbe kontinuerlig for å inneha kompetanse i særklasse

Løsninger

Det viktigste i vårt arbeid er at prosjektet dokumentert tilfredsstiller forskriftskrav. Consult Gruppen sin oppgave er i tillegg å finne løsninger som passer for kunden. Det gir besparelser!

Gjennomføring

Vi ønsker å skape trygghet ved å tilby god oppfølging og levere produkter av høy kvalitet som lever opp til dine forventninger

Ikon for bærekraft
Bærekraft

Ansvaret for miljø hviler også på oss som er aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette ansvaret tar vi i Consult Gruppen på alvor