Consult Gruppen

Bærekraft

Vi i Consult Gruppen ønsker å kontinuerlig forbedre vår innsats for en bærekraftig fremtid, og vi tar på alvor det miljøansvaret som hviler på oss som aktør i bygg- og anleggsbransjen

I dagens samfunn står bygg- og anleggssektoren for en betydelig del av de miljø- og klimautfordringene vi møter. Ved å rette fokus mot miljø og bærekraft i byggeprosjekter, kan vi aktivt bidra til positive endringer

Vi anser BREEAM-NOR som et viktig verktøy for å ivareta prinsipper om bærekraftig utvikling i byggeprosjekter. Vårt mål er å være en pålitelig rådgiver som veileder våre kunder til å ta gode og fremtidsrettede valg. Derfor ønsker vi fremover å utdanne flere av våre ansatte til BREEAM-NOR AP, som tillegg til vårt allerede sertifiserte personale

Til eksempel kan gjenbruk og ombruk av byggematerialer gi et vesentlig bidrag til den nødvendige omstillingen mot en mer bærekraftig fremtid

Vi tror på betydningen å lytte og lære av vårt fellesskap, og derfor ønsker vi dine verdifulle innspill og ideer

Vi oppfordrer deg til å dele dine tanker og forslag til hvordan Consult Gruppen kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, og dermed styrke våre tiltak innenfor miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Uansett om det dreier seg om endringer i praksis, innovative løsninger eller partnerskap, så har vi lyst til å høre fra deg

Sammen kan vi forme en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid. Vi setter pris på om du deler dine tanker med oss, og bidrar til å forme vårt felles mål om en bærekraftig fremtid