Consult Gruppen

Arkitektur

Som arkitekt er vi oftest kjent for å kunne bistå med byggemeldingstegninger og arbeidstegninger for næringsbygg eller større offentlige bygg som f.eks. barnehager og skoler

Dette ofte i sammenheng med at vi bistår med bygningsprosjekteringen i prosjektet, og koordinerer dette i BIM (Building Information Modelling)

 

Mange kunder bruker også vår kompetanse i forbindelse med mindre tegneoppgaver som eksempelvis eneboliger og tilbygg i sammenheng med byggesaker

 

Som arkitekt er vi opptatt av å finne gode og varige løsninger, med tilstrekkelig detaljeringsgrad