Consult Gruppen

Byggeledelse

For at et byggeprosjekt skal gå iht. plan, budsjett og tidsrammer, er det viktig med god byggeledelse. Vi i Consult Gruppen sikrer effektiv gjennomføring av byggeprosjektet, samt håndterer alle aspekter av byggeprosessen fra planlegging til ferdigstillelse, og sørger for at prosjektet oppfyller alle tekniske, sikkerhetsmessige og kvalitetsstandarder. For å sikre dette, har vi dyktige byggeledere som håndterer alt fra ressursallokering til god kommunikasjon mellom alle parter.

Vi bistår med arbeidet for at alle tillatelser og godkjenninger er på plass, samt sørge for at vi når målet om å levere et bygg som oppfyller dine forventninger til funksjonalitet, estetikk og bærekraft. Med oss som din byggeleder, reduseres risikoen for forsinkelser, kostnadsoverskridelser og kvalitetsavvik. Vi bidrar til et vellykket byggeprosjekt, slik at du kan være trygg på at prosjektet ditt er i gode hender.

I store prosjekter kreves det mange ulike ressurser. I Consult Gruppen kan vi bidra med ressurser innen: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, SHA-koordinator og byggelånskontrollør. Les mer om disse tjenestene nedenfor.

 

Prosjektledelse

Velger du å benytte prosjektleder fra Consult Gruppen til ditt byggeprosjekt, vil vi sikre kvalitet, budsjett og tidsramme.  Vår kompetanse dekker hele prosessen fra konseptutvikling til ferdigstillelse. Det betyr at våre prosjektledere styrer planlegging, koordinering og alle parter og aktiviteter. Vi håndterer ressursallokering, risikoanalyse og problemløsning, og opprettholder kommunikasjon mellom alle aktører.

Vi sikrer en sømløs gjennomføring av prosjektet med fokus på kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Gjennom systematisk oppfølging av fremdrift, kostnader og kvalitet, møteledelse og kontrakthåndtering, holder vi prosjektet på rett spor. Vi bistår også med arbeidet for at alle tillatelser og godkjenninger skal være på plass.

Med Consult Gruppen som din prosjektledelsespartner, reduseres risikoen for forsinkelser, kostnadsoverskridelser og kvalitetsavvik. Vi er dedikerte til å levere et vellykket byggeprosjekt som møter dine mål og forventninger. Med oss vil du ha trygghet og oversikt gjennom hele byggeprosessen.

 

Prosjekteringsledelse

Hvem ønsker vel ikke å ha en problemfri gjennomføring av et byggeprosjekt?
La oss håndtere alt av koordinering, planlegging og styring, samt sikre et sømløst samarbeid mellom alle parter.

Våre prosjekteringsledere sørger for at prosjektet møter alle krav til kvalitet, sikkerhet og bærekraft.

Vi bistår med å koordinere mellom alle fag, slik at ingen detaljer faller mellom to stoler. På denne måten kan du være trygg på at prosjektet ditt er i gode hender. Fra idé til ferdigstillelse, vi bidrar til å gjøre byggeprosjektet ditt vellykket.

 

SHA-koordinator

Vår SHA-koordinator sikrer at helse, miljø og sikkerhet (SHA) ivaretas i byggeprosessen. Dette gjør vi ved å håndtere risikovurderinger, sikkerhetsplaner og oppfølging på byggeplassen.

Det stilles stadig strengere SHA-krav i byggeprosjekter. Ved å benytte en av våre SHA-koordinatorer, sørger vi for at prosjektet ditt oppfyller alle disse kravene. I tillegg vil risikoen for ulykker og forsinkelser reduseres, og du får en sikker og tryggere arbeidsplass.

 

Byggelånskontrollør

En byggelånskontrollør overvåker og sikrer at byggelånsmidler brukes i henhold til avtalen mellom låntaker og långiver. Kontrolløren har ansvar for å sikre at byggeprosjektet følger budsjett, tidsplan og kvalitetsstandarder. Dette inkluderer inspeksjon av byggeplassen, vurdering av fremdrift, og godkjenning av utbetalinger basert på utført arbeid.

Hvem bør ha en byggelånskontrollør?

  • Byggherrer, spesielt de uten omfattende erfaring med byggeprosjekter.
  • Finansinstitusjoner, som banker og andre långivere som ønsker å beskytte sine investeringer.

Hvorfor?

  • Kvalitetssikring: Sikrer at arbeidet utføres i henhold til spesifikasjoner og kvalitetskrav.
  • Økonomisk kontroll: Hindrer misbruk av midler ved å sikre at utbetalingen kun gjøres for utført arbeid.
  • Tidsstyring: Hjelper med å holde prosjektet på riktig tidsplan, noe som reduserer risikoen for forsinkelser.
  • Risikoreduksjon: Identifiserer og håndterer potensielle problemer tidlig, noe som kan forhindre kostbare feil og forsinkelser.