Consult Gruppen

Lyd og vibrasjoner

Dersom du skal oppføre et bygg med flere boenheter, eller planlegger et tiltak som stiller krav til lydprosjektering, så kan vi bistå med løsninger for å tilfredsstille lydkrav iht. TEK 17

 

Her avklarer vi bygningsmessige detaljer, samt utfører kontroll av disse, og slik sørger for at tiltaket utføres iht. gjeldende krav og standarder