Consult Gruppen

Geoteknikk

Consult Gruppen har kompetanse til å utarbeide løsning og beskrivelse for oppbygging av grunn under gulv og fundamenter, inkludert detaljer for radonsikring

Dette er en del av det faget som ofte kalles Geoteknikk

 

Vi beregner og dokumenterer bæreevne og fastlegger jordtype for videre beregning av jordskjelv