Consult Gruppen

Brannkonsept

Consult Gruppens ingeniører har lang og bred erfaring med løsninger innen brannteknisk prosjektering av alle typer byggverk, eksisterende og nye, store som små

 

For oss er det viktig å være løsningsorientert og jobbe systematisk for å kunne gi kundene våre de beste branntekniske rådene, med fokus på sikkerhet, så vel som økonomisk og praktisk gjennomførbarhet

 

For noen typer byggverk kreves det utarbeidelse av rømningsplaner, orienteringsplaner, personantalls-beregninger og noen byggverk må tilstandsvurderes.
Ofte vil kundene våre benytte seg av løsninger som fra før ikke er dokumentert løsbare

Tiltaket vil i så fall defineres som et byggverk med «høy kompleksitet»
Da kreves det at brannteknisk prosjekterende utarbeider fraviksanalyse og risikoanalyse, før dokumentasjonen sendes til en uavhengig kontrollør

 

Vi har kompetanse til å utføre alle disse oppgavene

 

Ta kontakt, eller kom innom oss på Kjøita for en hyggelig samtale med en av våre ingeniører