Consult Gruppen

Byggesak

De fleste byggetiltak er søknadspliktige. Da er det som oftest nødvendig med en ansvarlig søker som kan sette sammen og sende inn byggesaken for deg eller ditt foretak

 

Consult Gruppen har kompetanse til å bistå både med nabovarsling, byggesaker, fradelingsaker, dispensasjoner og fravik fra teknisk forskrift.

Vi tilbyr flere tilleggstjenester som til eksempel utarbeidelse av avtaler og erklæringer, samt tinglysning av dette

 

Vi har lang erfaring med å tenke strategisk og kan dermed både hjelpe deg å finne den mest økonomiske fremgangsmåten, og tilrettelegge for raskest mulig saksbehandling hos kommunen