Consult Gruppen

Uavhengig kontroll

Det stilles krav til at byggverk som defineres som «byggverk med høy kompleksitet» har dokumentasjon som er kontrollert av et uavhengig, kompetent foretak

Dette kan også gjelde for enkelte bygg  definert som «byggverk med middels kompleksitet»

 

Consult Gruppen kan utføre uavhengig kontroll, både for prosjektering og utførelse, innenfor fagene brannkonsept (RIBr), konstruksjonssikkerhet (RIB), bygningsfysikk (RIBfy) og geoteknikk (RIG)