Consult Gruppen

Konstruksjonsteknikk

Skal du oppføre et nytt bygg eller gjøre inngrep i eksisterende byggtekniske konstruksjoner?

 

Consult Gruppen bistår deg med byggteknisk rådgivning innen betong-, stål- og trekonstruksjoner.
Vi har lang og bred erfaring, og kommer med gode økonomisk og praktiske løsninger

 

Våre ingeniører leverer komplett prosjektering for fundamentering, totalstabilitet og jordskjelvberegning.
For prosjektering av betong leverer vi form- og armeringstegninger, samt bøyelister