Consult Gruppen

Konstruksjonsteknikk

Skal du oppføre et nytt bygg eller gjøre inngrep i eksisterende byggtekniske konstruksjoner?

 

Consult Gruppen bistår deg med byggteknisk rådgivning innen betong-, stål- og trekonstruksjoner
Vi har lang og bred erfaring, og kommer med gode økonomisk og praktiske løsninger

 

Våre ingeniører leverer komplett prosjektering for fundamentering, totalstabilitet og jordskjelvberegning
For prosjektering av betong leverer vi form- og armeringstegninger, samt bøyelister