Consult Gruppen

BREEAM

Flere av våre kunder har satt seg som mål å BREEAM-sertifisere sine bygg
BREEAM, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er en internasjonal standard for miljøvurdering av bygninger, som har blitt en anerkjent metode for å vurdere miljøpåvirkning og bærekraft til bygninger over hele verden

 

Metoden evaluerer ulike aspekter ved bygningens design, konstruksjon og drift for å vurdere hvor miljøvennlig den er. Dette inkluderer energieffektivitet, materialbruk, avfallshåndtering, vannforvaltning, transporttilknytning og helse- og innemiljø. Bygninger tildeles poeng basert på oppfyllelse av bærekraftkriterier, og blir deretter rangert på en skala fra «Pass» til «Outstanding»

Det er avgjørende at det fokuseres på BREEAM i svært tidlig fase av prosjektet

 

En BREEAM-sertifisering gir flere fordeler

BREEAM

  • Fremmer miljøbevissthet og ansvar i byggebransjen ved å oppmuntre til bruk av bærekraftige praksiser
  • Reduserer bygningens miljøavtrykk
  • Bidrar til langsiktig kostnadsbesparelse gjennom lavere energiforbruk og driftskostnader
  • Kan forbedre bygningens markedsverdi ved å appellere til et stadig mer miljøbevisst publikum og potensielle leietakere

Kort sagt gir BREEAM en strukturert tilnærming til å integrere bærekraft i byggeprosessen, og det er derfor en viktig faktor å vurdere for deg som ønsker å bidra til et mer miljøvennlig og ansvarlig byggemiljø

 

Consult Gruppen har BREEAM-AP (Akkreditert personell), og påtar oss gjerne oppdraget for ditt bygg