Consult Gruppen

Tordenskiold Brygge

Brannteknisk rådgiver for leilighetskompleks i 7 etasjer, med 60 leiligheter, næringslokaler i 1. etasje, og underliggende parkeringskjeller. Fotavtrykk ca 2 500 kvm