Consult Gruppen

Nyplass skole

Utvidelse av barneskole på ca. 900 kvm. Engasjert som ansvarlig søker, bygningsteknisk rådgiver og interiørarkitektur

Trenger aksept fra PK Entreprenør på å bruke illustrasjon.