Consult Gruppen

Dvergsnesbrinken

Oppføring av 26 leiligheter som tomannsboliger. Engasjert som ansvarlig søker, og brannteknisk rådgiver

Vi trenger aksept fra AKR-NET AS for bruk av denne illustrasjonen.

Illustrasjon byttes eventuelt med dronebilde over hele området. Kommer også an på kvalitet.