Consult Gruppen

Sparebank Arena Flekkefjord

Flerbrukshall, 8000 kvm. Rådgivning innen geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, energiberegning, bygningsfysikk og brannteknikk

Vi har bred kompetanse og denne gangen fikk vi utvidet vår kompetanse med et eiendomsprosjekt. Dette var utrolig spennende for oss å jobbe med.