Consult Gruppen

DSV Vestby

Engasjert som brannteknisk rådgiver for DSV sitt hovedkontor på Østlandet. Oppføring av 2 lagre og logistikkbygg. Totalt 55 700 kvm