Consult Gruppen

ASKO Øst

Engasjert som brannteknisk rådgiver siden første spadetak, i alle byggetrinn, fra lite til stort. Total bygningsmasse ca. 150 000 kvm