Consult Gruppen

27. juni 2024

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Dette markerer et viktig skritt i vårt engasjement for bærekraft og miljøvennlige løsninger, som både styrker vår posisjon i bransjen og bidrar til en grønnere fremtid.

I dagens marked er man avhengig av å ta bærekraft på alvor. Alle snakker om det, men det å kunne ha et synlig bevis på at en faktisk jobber aktivt for det, er noe helt annet. Vi i Consult Gruppen er derfor stolte av å dele at vi har blitt et Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn bidrar vi til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, og vi ønsker gjennom konkret handling å være en aktiv bidragsyter til å gjøre en forskjell både lokalt og nasjonalt.

Med denne sertifiseringen blir det langt enklere for oss å kunne dokumentere vårt miljøarbeid, og vi ser at dette vil være et klart konkurransefortrinn i dagens bygg- og anleggsbransje. Kunder, og spesielt det offentlige, etterspør slike sertifiseringer i sine tilbudsforespørsler og anbudskonkurranser, og er man ikke sertifisert vil en slik dokumentasjonsjobb bli svært omfattende. En Miljøfyrtårn-sertifisering kan med andre ord gi resultater direkte på bunnlinja.

 

Paul Espeland og Gunnar Steinsland med bløtkake som feirer sertifiseringen

Paul Espeland og Gunnar Steinsland med bløtkake som feirer sertifiseringen

 

Veien til sertifisering

I prosessen har det vært tre involverte fra Consult Gruppen: Gunnar Steinsland (HMS-ansvarlig), Paul Obrestad Espeland (verneombud) og Christian Bakke (daglig leder).

«Vi visste at dette var en relativt omfattende prosess, og valgte etter litt research å benytte «Grønn Jobb» for å hjelpe oss gjennom prosessen. «Grønn Jobb» responderte raskt, og informerte oss grundig om omfanget, og hva som kom til å kreves av oss og resten av bedriften», sier Christian Bakke.

Gjennom prosessen har vi fått tilgang til, men også utarbeidet selv, smarte verktøy som gjør at vi kan arbeide konkret med å forbedre energiforbruk, avfallshåndtering, våre innkjøpsrutiner og transportvaner, vårt prosjekteringsarbeid, og ikke minst våre ansattes arbeidsmiljø – både fysisk og psykososialt. I sum betyr dette at vi har fått et tydelig system å jobbe ut ifra.

Prosessen ble avsluttet med at det ble bestilt sertifisør fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, og 17. juni fikk vi beviset og var sertifisert. Hele prosessen opplevdes svært ryddig og ekspeditt, og ifølge Christian Bakke fortjener «Grønn Jobb» mye ros for oppfølgingen de ga.

 

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.