Consult Gruppen

2. juli 2024
Terminal Flatholmen:

Et banebrytende logistikkprosjekt

Til prosjektet «Terminal Flatholmen», er Consult Gruppen stolte av å ha bistått entreprenør Svalinn AS og byggherre Tyrholm & Farstad med prosjekteringstjenester innen brannteknikk, byggteknikk og geoteknikk. Vi har i tillegg også hatt rollen som ansvarlig søker.

Som et av Møre og Romsdals eldste logistikkselskap, har Tyrholm & Farstad vært en viktig logistikkpartner for næringslivet i Møre og Romsdal i over et århundre. I takt med deres suksess har også behovet for større og bedre plass meldt seg. Med den nye terminalen på Flatholmen vil de komme enda et steg nærmere å realisere sin visjon; å være det logiske valget for logistikk – for næringslivet i Møre og Romsdal.

Med en imponerende størrelse på ca. 12.600 kvadratmeter, hvorav omtrent 1700 kvadratmeter vil bli brukt som kontorareal, vil Tyrholm & Farstad i løpet av sommeren 2024 kunne flytte inn til topp moderne fasiliteter. Terminalen vil inneholde kjøle-, fryse- og tørrvarelager skreddersydd for containeraktiviteter. Plasseringen er strategisk valgt for å avlaste trafikken i bysentrum og samtidig tilby nærhet til sjø- og landtransport. Dette gjør terminalen til et sentralt knutepunkt for logistikk i Ålesund.

I en lengre prosjektomtale på bygg.no kan vi lese at «kontrakten ble signert i februar 2023, med oppstart i mai samme år. Forventet byggetid var 15 måneder, men ifølge konsernsjef Tarjei Hegland i totaltentreprenør Svalinn Group er bygget ferdig på 12 måneder.» I et omfang som dette prosjektet er, må vi si oss mektig imponerte over at Svalinn har klart å oppføre bygget i løpet av så kort tid.

Terminalbygget med utsikt mot havet

 

Utfordringer og innovative løsninger

Vi skal ikke legge skjul på at prosjektet har ført med seg flere utfordringer, særlig med tanke på den komplekse topografien og de strenge sikkerhetskravene. Her har vi i Consult Gruppen utviklet innovative løsninger for å sikre byggets stabilitet og funksjonalitet. Blant annet er det benyttet spesialdesignet dragersystem som både sikrer bæreevnen og reduserer kostnadene ved bygging på det utfordrende terrenget.

Roar Pedersen, fagleder i Consult Gruppen, sier: «Vi måtte tenke utenfor boksen for å møte de tekniske kravene. Ved å bruke et unikt dragersystem kunne vi både oppnå nødvendig stabilitet og redusere kostnadene, noe som viser hvordan kreativ ingeniørkunst kan gi praktiske løsninger.»

I tillegg til geotekniske og konstruksjonsmessige utfordringer, måtte vi også håndtere strenge brannsikkerhetskrav grunnet byggets samlede areal. Det ble derfor utført grundige analyser for å sikre optimal brannsikkerhet, og bygget er delt inn i ulike brannseksjoner. Som dokumentasjon, har Paul Obrestad Espeland fra Consult Gruppen utarbeidet en detaljert fallanalyse for bygget, som gjennom beregninger og visualiseringer dokumenterer byggets oppførsel gjennom et fullstendig brannforløp. Fallanalysen inngikk som en del av den branntekniske fraviksanalysen, gjort at Kim Daniel Barkås i Consult Gruppen.

Prosjektet Terminal Flatholmen har styrket Consult Gruppens engasjement som et rådgivende ingeniørforetak som leverer bærekraftige og innovative løsninger som ofte overgår kundens forventninger. Med fokus på effektivitet, bærekraft og sikkerhet, har Consult Gruppen et ønske om å fortsette å være en pådriver til økt standard og effektivitet for fremtidige byggeprosjekter i Norge.

Vi takker Svalinn AS og Tyrholm & Farstad for et krevende, men svært interessant oppdrag.