Consult Gruppen

Gumpen Skadesenter Kristiansand

Bilskadesenter i Kristiansand. Consult Gruppen har bistått med rådgivning innen geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, energiberegning, bygningsfysikk, lyd og brannteknikk